2024 m. birželio 6 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno vidiniame kiemelyje vyko vakaras „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – gilaus amžiaus ir pilnas nuopelnų“. Jo metu buvo pristatytas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino projektas „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia“.

Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849) buvo ne tik mokslininkas, botanikas, pedagogas, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvis, žemaičių raštijos veikėjas ir mokslo terminų kūrėjas, bet ir garsus pamokslininkas, kunigas, Trečiojo ordino pranciškonas. Dėl ypatingo dvasinio artumo su šiuo broliu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 2020 m. įkūrė J. A. Pabrėžos darbo grupę, kurios rūpesčiu 2024 m. įgyvendinamas projektas „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia“. Aštuoniose su J. A. Pabrėža susijusiose vietose bus įrengtos QR kodų lentelės, kurių pagalba jų lankytojai galės pasiklausyti garso takelių su ištraukomis iš įvairių J. A. Pabrėžos raštų. Projekto tikslas nėra pristatyti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmenybę ar biografinius faktus, bet perduoti jo paties, kaip pamokslininko, žodžius – tą žinią, kuria „žemaičių šventasis“ pats norėjo su mumis pasidalinti.

QR kodai bus įrengti prie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos antkapinės koplyčios Kretingos senosiose kapinėse, prie J. A. Pabrėžos atminimo lentos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, prie J. A. Pabrėžos paminklo Kretingoje, prie Pranciškonų gimnazijos Kretingoje (kur J. A. Pabrėža dirbo mokytoju ir kapelionu), prie Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, prie stogastulpio, žyminčio J. A. Pabrėžos tėviškės vietą Večių kaime, prie Lenkimų Šv. Onos bažnyčios (kur J. A. Pabrėža buvo pakrikštytas) varpinės ir prie Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios (kurioje tarnavo J. A. Pabrėža).

Projekto „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia“ pristatyme dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir J. A. Pabrėžos darbo grupės atstovės Nijolė Raudytė OFS bei Jolanta Klietkutė OFS. Renginio metu J. A. Pabrėžos tekstus skaitė aktorius Linas Zubė, kuris ir įgarsino didžiąją dalį projekto garso takelių.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos