2024 m. birželio 3 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne vyko Pranciškoniškosios šeimos Palapinių kapitula, kurią organizavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija. Šio susitikimo tikslas buvo Sinodinio kelio būdu aptarti Pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje viziją.

Pirmoje kapitulos dalyje įvairių Pranciškoniškosios šeimos šakų atstovai – pašvęstojo gyvenimo seserys, broliai ir pasauliečiai – dalijosi įžvalgomis, aptardami penkias temas: santykius ir iniciatyvas Pranciškoniškoje šeimoje, pastoracinę veiklą, jaunimą ir jo realybę, buvimą periferijose tarp mažiausiųjų, finansus ir laikinųjų gėrybių panaudojimą. Antroje kapitulos dalyje vyko susitikimas su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos definitoriumu ir OFM generalinio ministro delegatu br. kun. Jonu Puodžiūnu OFM.

Palapinių kapituloje buvo atstovaujamos šios Pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje bendruomenės: Šv. Klaros seserys, Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija, Švč. Širdies pranciškonių misionierių kongregacija, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui kapituloje atstovavo Virginija Mickutė OFS, Nijolė Raudytė OFS, Rimantas Radzevičius OFS, Jolanta Klietkutė OFS ir Aldona Kerpytė OFS.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija