2024 m. gegužės 14 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos sesė Aldona Teresė Zolubaitė OFS.

Sesė Aldona gimė 1932 m. vasario 13 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1992 m. gruodžio 9 d. Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolijoje, kuri nuo 2023 m. prisijungė prie Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos. Brolija prisimena sesę Aldoną kaip gilaus tikėjimo žmogų. Nuolanki, nuoširdi, kukli ir kiekvienam gailestinga sesė savo gyvenimu liudijo, kad malda jai buvo didžioji atrama ir nusiraminimas.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Aldonos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo glėbį mūsų brangią sesutę Aldoną!

Ordino broliai ir seserys