2024 m. gegužės 11 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos ugdymo susitikimas. Mokymu apie sinodinę patirtį dalijosi brolijos narys kun. Gediminas Pijus Jankūnas OFS. Susitikimo metu buvo diskutuojama svarbiomis Bažnyčiai temomis – apie pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą krizę, pasauliečių įtraukimą į parapijų gyvenimą, kunigų vaidmenį ir pareigą ugdyti tikinčiuosius pagal Viešpaties Žodį ir Jo Dvasią. Susitikimą vainikavo agapė kaip labai svarbi broliškos meilės išraiška.

Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas G. Jankūnas buvo Lietuvos vyskupų konferencijos išrinktas Lietuvos atstovu tarptautiniame sinodiniame renginyje Klebonai sinodui, vykusiame 2024 m. balandžio 28 – gegužės 2 d. Romoje.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos informacija