Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolija kasmet tradiciškai kartu eina Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią. Šiemet Kryžiaus kelias bus einamas pirmaisiais mėnesių šeštadieniais, nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Kryžiaus kelio pradžia – 15 val. nuo Švč. M. Marijos Sopulingosios koplyčios.

Kryžiaus kelią veda ir jo apmąstymus ruošia skirtingos vietinės brolijos: Vilniaus Pal. J. Matulaičio brolija (gegužės 4 d.), Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardo brolija (birželio 1 d.), Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų brolija (liepos 6 d.), Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija (rugpjūčio 3 d.), Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija (rugsėjo 7 d.).

Vilniaus regiono tarybos informacija