2024 m. kovo 15-17 d. Palemono parapijos namuose vyko Kauno-Vilkaviškio regiono pasauliečių pranciškonų Gavėnios rekolekcijos, kurias vedė regioninis dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius OFM.

Brolis Rolandas priminė, kaip šv. Pranciškus išgyveno gavėnią, ir pakvietė įsigilinti į Kalno pamokslą bei pasitikrinti širdis, kur prasilenkiame su Dievu. Kauno-Vilkaviškio regiono ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė OFS pasiūlė kartu apmąstyti popiežiaus Pranciškaus laišką Gavėniai. Ypač stipriai išgyvenome brolystę, per Zoom platformą melsdamiesi Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožinį kartu su sesėmis ir broliais iš visos Lietuvos. Ėjome Kryžiaus kelią kartu su Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos tikinčiaisiais. Bendrystė, šv. Mišios, nuoširdi malda, dalijimasis patirtimi mus visus labai praturtino ir suteikė naujų jėgų liudyti Dievo Karalystę savo aplinkoje.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Kauno-Vilkaviškio regiono brolijos informacija