2024 m. kovo 9 d. Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija išvyko vienos dienos Gavėnios rekolekcijų į netoli esančią Rudaminą. Ten įsikūrusios Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seserys (bernardinės), kurios kadaise buvo iškeldintos iš bernardinių vienuolyno pačiame Vilniaus senamiestyje.

Nuo ryto sugužėję į jaukius dabartinius seserų bernardinių namus, Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolijos profesai, naujokai ir kandidatai kartu klausė regioninio dvasinio asistento br. Juozapo Marijos Žukausko OFM mokymų tema „Esam išgydyti Jo žaizdomis“. Taip pat meldėsi Valandų liturgiją, Pranciškonišką vainiką, apmąstė šv. Pranciškaus stigmų ir Kristaus žaizdų slėpinį ir jų gydomą galią Švč. Sakramento adoracijoje, džiaugėsi brolių ir sesių bendryste. Šv. Mišiose kartu su pasauliečiais pranciškonais meldėsi savo džiaugsmą ir gilias įžvalgas dalijusi sesuo Jurgita ir nuostabiai šviesios bei gerumu spindinčios ilgaamžės seserys Pranciška (89 m.) ir Rafaelė (102 m.).

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolijos informacija