2024 m. kovo 9 d. Kretingoje, Šv. Klaros seserų vienuolyne vyko Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos Gavėnios rekolekcijos, prie kurių prisijungė ir seserys iš Palangos brolijos.

Mokymą pasauliečiams pranciškonams vedė Šv. Klaros seserų vienuolyno vyresnioji s. Pranciška Mačiulytė OSC, pasidalinusi sesers klarisės Švč. Trejybės Marijos, XX a. mistikės, įžvalgomis ir gyvenimo istorija. Po mąstymo koplyčioje vyko Eucharistinė Adoracija, kurią pratęsė broliška agapė vienuolyno svečių salėje. Po šios džiaugsmingos bendrystės rekolekcijų dalyviai kartu su seserimis klarisėmis ir jų koplyčios lankytojais meldėsi Valandų liturgijos Vakarinę ir kartu giedojo Žemaičių Kalvarijos kalnus.

Kretingos brolija kartu su Šv. Klaros seserimis Žemaičių Kalvarijos kalnus per gavėnią gieda jau trečius metus iš eilės. Pagrindinė maldos intencija – už žuvusius kare Ukrainoje, už Pranciškoniškosios šeimos mirusiuosius ir už amžinybėn iškeliavusius savo artimuosius.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos informacija