Brangūs broliai ir seserys, ramybės ir gėrio!

Su Dievo pagalba tęsiame socialinę akciją „Well4Africa“, kurios tikslas – užtikrinti žmogaus teisę į vandenį ir iškasti vandens gręžinius vargingose Afrikos šalyse, kur įsikūrusi Pranciškoniškoji šeima. Ištisus metus „Well4Africa“ priima paraiškas iš anglakalbių, prancūzakalbių ir portugalakalbių Afrikos šalių. Paraiškų priėmimo kriterijus ir gaires galima rasti čia.

Pasauliečių pranciškonų ordino ir visų mūsų geradarių bendrų pastangų dėka, nuo 2018 metų įgyvendinta 12 socialinės akcijos „Well4Africa“ vandens projektų: Namane vandens projektas Malavyje (2018), Kihani vandens projektas Ugandoje (2018-2019), Šv. Lauryno vandens projektas Malavyje (2019-2020), Sibi vandens projektas Ganoje (2020), Šv. Petro šulinys Zimbabvėje (2020), Šisongo vandens projektas Kamerūne (2020), Kongo vandens projektas Ganoje (2020-2021), Mutemvos vandens projektas Zimbabvėje (2021), Afua vandens projektas Kamerūne (2021),Mbohtongo vandens projektas Kamerūne (2022), Kanafos vandens projektas Etiopijoje (2022), Bagnai-Moulvoudayevandens projektas Kamerūne (2023).

Visas socialinės akcijos naujienas sekite interneto puslapyje well4africa.eu, kuris prieinamas 8 kalbomis: anglų, ispanų, italų, prancūzų, portugalų, vokiečių, vengrų ir lietuvių. Remkite „Well4Africa“ akciją, sekdami ir dalindamiesi mūsų socialine medija: Instagram @well4africa.eu ir Facebook @well4africa.eu.

Toliau pristatome 2023 metais įgyvendintų „Well4Africa“ vandens projektų galutinę ataskaitą.

Bagnai-Moulvoudaye vandens projektas Kamerūne

Kamerūno Tolimosios Šiaurės regiono Mayo-Kani rajono administracinis vienetas vadinasi Moulvoudaye. Jame esantis Bagnai kaimas yra nuošali vietovė su maždaug 1000 gyventojų, į kurią sausuoju sezonu užklysta daug klajoklių, ieškančių vandens sau ir gyvuliams. Kaimo gyventojai priklauso Tupuri, Massa, Musgum, Fulani ir kitoms mažesnėms gentims, kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis – žemdirbystė ir gyvulininkystė. Kaip ir dauguma kitų Kamerūno Tolimosios Šiaurės regiono kaimų, Bagnai yra pusdykumė, kurioje kritulių būna vos 3–4 mėnesius (nuo liepos iki spalio), o 8–9 mėnesius (nuo lapkričio iki birželio) tęsiasi didelė sausra. Dėl klimato kaitos patiriant vis didesnę Sacharos dykumos įtaką, vanduo Bagnai-Moulvoudaye yra labai svarbus. Sausojo sezono metu žemės paviršiuje vandens iš viso nėra, upės labai greit išdžiūsta, ieškodami vandens žmonės keliauja iš vienos vietovės į kitą. Trūkstant geriamojo vandens nyksta žemės ūkio pasėliai, kyla tokios sveikatos problemos kaip cholera ir vidurių šiltinė, kurios šiuose kaimuose labai paplitusios.

Šv. Pranciškaus Trečiojo ordino seserų kongregacija (TSSF) jau 45 metus tarnauja Moulvoudaye, bendradarbiaudama su Gerojo Ganytojo parapija ir vietiniais gyventojais švietimo, socialinėje ir pastoracinėje srityse. Seserys liudija, kad šiai tipiškai kaimo vietovei būdingas didelis skurdas ir aukštas neraštingumo lygis, o daugiau kaip 60 proc. gyventojų (ypač moterų) dėl skurdo ir ankstyvų santuokų neturi net pradinio išsilavinimo. Šioje Kamerūno dalyje OFS nėra, tačiau pranciškonišką charizmą čia liudija TSSF seserys, įsipareigojusios padėti vietovės nuskriaustiesiems.

Daugelį metų TSSF seserys bandė pagerinti vandens situaciją ir keturis kartus organizavo šulinių kasimą rankomis, kuris dėl uolų ir akmenų visada baigdavosi nesėkme. Ilgą laiką kaimo gyventojai kartu su savo galvijais gerdavo iš vienintelio geriamojo vandens šaltinio. Visi ateidavo į prie to paties šaltinio pasisemti vandens gėrimui, maisto gaminimui, prausimuisi, skalbimui, statyboms, gyvulių girdimui, augalų laistymui etc. Dėl buitinių poreikių kiekviena šeima užtrukdavo daugiau nei 30 minučių, kol pripumpuodavo bent dienai reikalingo vandens kiekį. Žmonės praleisdavo visą dieną tam, kad parsineštų vandens, kai kurie laukdami eilėje miegodavo, kiti kovodavo tarpusavyje arba grįždavo namo be vandens.

„Well4Africa“ vandens projekto tikslas buvo išgręžti ir įrengti paprastą gręžinį, kad Bagnai kaimo žmonės būtų aprūpinti geriamuoju vandens ištisus metus. Bagnai-Moulvoudaye vandens projektą sudarė 65 metrų gylio gręžinio išgręžimas, rankiniu būdu valdomos pompos konstrukcija ir vandens gręžinio aptvėrimas dėl higieninių priežasčių.

Gavusi Yagoua vyskupo leidimą Gerojo Ganytojo parapija paskyrė vandens gręžiniui žemės sklypą, kuriame visi žmonės galės vandeniu naudotis nemokamai. Siekdama užtikrinti vandens projekto priežiūrą, tvarumą ir apsaugą, bendruomenė įkūrė komitetą, kuriam priklauso kaimo pirmininkas ir techniniai specialistai. Vietinė bendruomenė prisidėjo prie šio vandens projekto įgyvendinimo ir toliau pagal savo galimybes rinks nedideles metines sumas gręžinio priežiūrai.

Vandens projekto naudos gavėjai – daugiau kaip 2000 žmonių iš Bagnai ir aplinkinių kaimų. Ypač laimingi moterys ir vaikai, nes dabar jie gali savo laiką skirti šeimai ir nebegaišta daugybės valandų nešdami vandenį kasdienėms reikmėms. Kaimo gyventojai gali auginti daržoves ir išspręsti savo sveikatos problemas.

Darbus atliko įmonė „Fondation Bethleem de Mouda“ 2023 m. spalio – gruodžio mėnesiais. Projektui skirta suma – 9000 eurų. Vaizdo reportažą apie Bagnai-Moulvoudaye vandens projektą Kamerūne galite rasti čia.

Nuspręsk tapti nuolatiniu „Well4Africa“ rėmėju!

Žemiau pristatome „Well4Africa“ biudžeto metinių įplaukų, išlaidų ir likučio analizę. Kaip matote šioje lentelėje, pastaraisiais metais „Well4Africa“ gauna gerokai mažesnes aukų sumas, ir tai apriboja mūsų galimybes įgyvendinti daugiau vandens projektų.

Metai Likutis metų pradžioje (EUR) ĮPLAUKOS (EUR) IŠLAIDOS (EUR) Likutis metų gale (EUR)
2018 0 38,803.60 19,616.52 19,187.08
2019 19,187.08 48,440.36 41,358.57 26,268.87
2020 26,268.87 34,573.67 26,909.54 33,933.00
2021 33,933.00 22,743.17 24,383.95 32,292.22
2022 32,292.22 9,853.00 26,377.33 15,767.89
2023 15,767.89 7,718.80 9,004.45 14,482.24

Esame labai dėkingi visoms OFS nacionalinėms brolijoms, kurios reguliariai perveda savo aukas. Taip pat nuolankiai jūsų prašome skleisti žinią, kad kiekviena reguliari (mėnesinė) auka „Well4Africa“ akcijai gali realiai pakeisti mūsų Pranciškoniškosios šeimos Afrikoje gyvenimą. Neseniai pridėta galimybė „Well4Africa“ akcijai auką pervesti per PayPal arba naudojant debeto ar kredito kortelę. Aukotojas gali nuspręsti pervesti vienkartinę, kasmėnesinę ar kasmetinę auką, taip pat pasirinkti galimybę padengti pervedimo mokesčius. O ką jei mes padrąsintume daugiau savo OFS brolių ir sesių, mūsų brolijų draugų arba savo šeimos narių kartą per mėnesį, o gal per metus padovanoti simbolišką „vandens butelį“ vargingai gyvenantiems Afrikos žmonėms, kurie neturi prieigos prie geriamo vandens? Būdus, kaip paaukoti, galite surasti čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok.

Brangūs broliai ir seserys, tikriausiai girdėjote mūsų generalinio ministro Tibor Kauser OFS liudijimą, sakytą 2023 m. lapkričio 29 d. Laterano bazilikoje Romoje, minint šv. Pranciškaus Asyžiečio Regulos 800 metų jubiliejų. Lygindamas Patvirtintos Regulos 4 str. su OFS Regulos 11 str., generalinis ministras pabrėžė tris pagrindinius dalykus: savo poreikių supaprastinimą, atminimą, kad esame gėrybių administratoriai, ir savo širdžių apvalymą. Tarp kitų konkrečių OFS solidarumo iniciatyvų generalinis ministras atkreipė dėmesį į socialinę akciją „Well4Africa“, kuri skurdžiose Afrikos vietovėse gręžia gręžinius ir užtikrina gėlo vandens šaltinius. Tai labai konkretus solidarumo būdas, kuris parodo, kad mes tik administruojame gėrybes, gautas Dievo vaikų labui.

Broliškai,

Virginija Mickutė OFS
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė ir CIOFS narė
Pagrindinė socialinė akcijos „Well4Africa“ koordinatorė

Ana María Raffo Laos OFS
CIOFS Prezidiumo narė, JPIC Sekretoriato narė

Lietuva, 2024 m. vasario 5 d.