2024 m. vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje pristatyta knyga „Žemaičių daktaras Faustas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas“. Pristatyme kaip pašnekovai dalyvavo knygos autoriai: prof. dr. Arvydas Pacevičius ir Nijolė Raudytė OFS, recenzentai: doc. dr. Tomas Petreikis ir dr. Alma Braziūnienė, renginį vedė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras Evaldas Darulis OFM. Renginyje dalyvavo pasauliečiai pranciškonai ir gausus būrys žemaičių šventojo mylėtojų bei jo palikimo tyrinėtojų.

Knyga „Žemaičių daktaras Faustas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas“ padeda praverti kunigo pranciškono J. A. Pabrėžos (1771-1849) asmeninės bibliotekos duris. Šiandien šventuoju laikomas žemaitis, apdovanotas neeiliniais gebėjimais bei ypatinga charizma, uoliai apaštalavo kaip garsus pamokslininkas, liaudies gydytojas ir farmacininkas, botanikas, lituanistas, švietėjas. Jis žinomas ir kaip XIX a. pirmos pusės bibliofilas, o jo knygų rinkinys daugeliu požiūrių yra viena įdomiausių to laikmečio asmeninių bibliotekų Lietuvoje, atstovaujančių pranciškoniškajai kultūrai. Knygos pranciškoniškojo dvasingumo ir neturto sampratoje suvokiamos kaip apaštalavimo įrankis. „Pranciškoniškieji šaltiniai“ pasakoja apie vieną ordino naujoką, norėjusį su savimi turėti Psalmių knygą, kad išmoktų geriau skaityti. Jis girdėjo kalbas, kad šventasis tėvas Pranciškus nenorėjo matyti savo brolių, siekiančių mokslo ir studijuojančių knygas, jis troško – kaip ir skelbė – kad jie siektų tyro ir švento paprastumo, atsiduodami maldai ir neturtui. Būtent taip buvo ugdomi pirmieji broliai, kurie tapo šventaisiais ir tikėjo, kad tai patikimiausias kelias į išganymą. Šv. Pranciškus tikrai nerodė paniekos ar nepalankumo studijavimui – priešingai, jis rodė meilę ir pagarbą ordino teologams ir visiems Bažnyčios mokytojams. Viktoras Gidžiūnas rašo, kad pranciškonas kunigas J. A. Pabrėža visais savo talentais tarnavo žmonėms, o „buvimas mokslininku, gydytoju, veikėju ar panašiai, buvo tik natūralios ir apčiuopiamos pilnutinai įgyvendintos Evangelijos apraiškos“ . 2021-aisiais, minint J. A. Pabrėžos 250-ąsias gimimo metines, Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė jo vardo metus.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupės informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos