2024 m. vasario 4 d. Kaune vyko ketvirtasis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) ugdymo susitikimas. Po šv. Mišių ir sriubos kartu su Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčios bendruomene pranciškoniškojo jaunimo grupė svečiavosi pas Lietuvos Jaupra brolijos prezidentę Juliją Mironovaitę. Susitikimo metu jaunimas giedojo šlovinimo giesmes, gilinosi į sakramentų reikšmę ir simbolius, dalijosi liudijimais iš savo patirties. Jaunuolius lydėjo sesė Inés Portugal Encinas FMSC, neseniai pareigas pradėjęs eiti Telšių regiono broliškas vadovas Tomas Dargis OFS iš Klaipėdos šv. Marijos Magdalietės brolijos ir kiti Lietuvos Jaupra atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija