2023 m. gruodžio 9-10 d. Vilniuje, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių namuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos advento rekolekcijos, į kurias susirinko keliasdešimt brolių ir sesių iš įvairių vietinių brolijų. Advento rekolekcijoms pasirinkta tema „Šv. Pranciškaus Grečio prakartėlė: svarba ir įprasminimas, prieš 800 metų ir dabar“  atliepė į šiemet Pranciškoniškosios šeimos minimą jubiliejų.

Rekolekcijų vedėjas br. kun. Severin Armin Holocher OFM apžvelgė, ką apie Jėzaus gimimą kalba Šventasis Raštas, ką apie Grečio prakartėlę žinome iš Tomo Celaniečio pasakojimo ir dalijosi įžvalgomis apie kalėdinės prakartėlės paprastumą mūsų gyvenime. Rekolekcijų dalyviai ne tik klausėsi mokymų, bet ir jungėsi į Maldos skydo už Ukrainą rožančiaus maldą, kartu giedojo, šventė Eucharistiją ir brolystę.

Vilniaus regiono tarybos informacija