2023 m. gruodžio 6 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Jolanta Klietkutė OFS ir aštuonios amžinųjų įžadų brolijos sesės.

2023-2026 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Ramutė Kniežienė OFS, viceministrė Liucija Gadeikytė OFS, ugdymo magistrė Aldona Elena Šeduikienė OFS, sekretorė Daiva Stasaitienė OFS, ekonomė Emilija Šeirienė OFS.

Sveikiname Palangos broliją, linkėdami Viešpaties Dvasios vedimo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Nuotraukos Jolantos Klietkutės OFS