2023 m. lapkričio 29 d. Laterano Šv. Jono bazilikoje, minint popiežiaus Honorijaus III patvirtintos šv. Pranciškaus Asyžiečio Regulos 800-ąsias metines, buvo perskaityta speciali popiežiaus Pranciškaus žinia Pranciškoniškosios šeimos nariams.

PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAMS

Brangūs broliai ir seserys,

Su džiaugsmu širdyje siunčiu jums geriausius linkėjimus tokia svarbia proga visai Pranciškoniškajai šeimai, kurios maldingą buvimą ir sūnišką artumą jaučiu nuo pat Petro tarnystės pradžios. 1223 m. lapkričio 29 d. Laterane popiežiaus Honorijaus III patvirtintos Mažesniųjų brolių ordino Regulos aštuntasis šimtmetis yra palanki proga – ne tik dėl to, kad minimas istorinis įvykis, bet pirmiausia todėl, kad jumyse atgimsta ta pati dvasia, kuri įkvėpė Pranciškų Asyžietį visko atsisakyti ir pradėti unikalią bei patraukiančią gyvenimo formą, įsišaknijusią Evangelijoje ir gyvenamą sine glossa. Šis jubiliejus kiekvienam iš jūsų tebūna laikas vidiniam atgimimui, atnaujintam Bažnyčios misionieriškam siuntimui, kviečiančiam išeiti susitikti pasaulio, kur daugybė brolių ir seserų laukia paguodos, meilės ir rūpesčio.

Tad šių jausmų skatinamas noriu jums duoti keletą paraginimų, kylančių būtent iš Asyžiaus Neturtėlio žodžių, kuriais jis pataria savo broliams „laikytis neturto ir nuolankumo bei šventosios mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos“ (Patvirtinta Regula XII, 4).

Laikytis Šventosios Evangelijos

Regola bollata prasideda ir baigiasi aiškia nuoroda į Evangeliją. Įžanginė frazė yra visą Regulą nušviečianti sintezė: „Mažesniųjų brolių Regula ir gyvenimas yra toks: laikytis šventosios mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos, gyvenant klusniai, be nuosavybės ir skaisčiai“ (Patvirtinta Regula I, 1).

Šv. Pranciškui Evangelija buvo jo egzistencijos centras, o Bažnyčia patvirtino šį siekį jam ir jums visiems, pranciškonams, sugrąžindama kaip tekstą, išreiškiantį nebe vien dvasinę Įkūrėjo intuiciją, bet kaip gyvenimo formą. Tai žinia apie džiaugsmą, kurį dažnai norėdavau pabrėžti, nes jo „prisipildo širdys ir gyvenimai visų, kurie sutinka Jėzų“ (Evangelii Gaudium, 1).

Todėl būtina sugrįžti prie krikščioniško ir iš krikšto kylančio įsipareigojimo pagrindo, gebančio leisti Viešpaties žodžiui įkvėpti kiekvieną pasirinkimą: Kristus yra jūsų dvasingumo židinys! Būkite vyrai ir moterys, Jo mokykloje tikrai išmokstantys „regulos ir gyvenimo“!

Paklusnumas Bažnyčiai

Mylimieji, norint gyventi pagal Mokytojo mokymą, būtina likti Bažnyčioje. Pranciškus tai ryžtingai parodo, kai prie įvadinio sakinio, kuriame apibūdinamas troškimas sekti evangeliniais patarimais, tuoj pat prideda įtaigius, savo turiniu ir kalba ypatingus žodžius: „Brolis Pranciškus pažada paklusnumą ir pagarbą mūsų Viešpačiui popiežiui Honorijui ir jo kanoniškai išrinktiems įpėdiniams bei Romos Bažnyčiai. Kiti broliai teįsipareigoja paklusti broliui Pranciškui ir jo įpėdiniams“ (Patvirtinta Regula I, 2-3).

Tuo „paklusnumo ir pagarbos“ popiežiui bei Romos Bažnyčiai ryšiu Pranciškus pripažįsta esminį ištikimybės pašaukimui ir Kristaus priėmimo Eucharistijoje elementą. Štai kodėl jis nedvejodamas pareiškia savo būtiną priklausomybę Bažnyčiai. Tad gyvenkite Regulos dvasia klausydamiesi vieni kitų ir palaikydami dialogą, kaip siūloma Sinodo kelyje. Atkakliai paremkite Bažnyčią, atstatykite ją savo pavyzdžiu ir liudijimu net tada, kai atrodo, kad tai brangiau kainuoja!

Išeiti į pasaulį

Galiausiai noriu atkreipti dėmesį į Regola bollata visada randamą įžvalgą apie išėjimą į pasaulį. Kalbėdamas pirmuoju asmeniu, Serafiškasis Tėvas sako taip: „Štai mano patarimas, prašymas ir karščiausias troškimas: tegul mano broliai Viešpatyje Jėzuje Kristuje keliaudami po pasaulį nesikivirčija, nesivaidija, nesivelia į ginčus ir nekritikuoja kitų, bet būna malonūs, taikūs, romūs, neišpuikę, paslaugūs ir nuolankūs, su kiekvienu kalba pagarbiai, kaip iš jų ir tikimasi (…) Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: „Ramybė šiems namams“ (Patvirtinta Regula III, 10-13).

Išeiti į pasaulį jums, broliai ir seserys pranciškonai, iš tiesų reiškia konkrečiai įgyvendinti savo keliaujantį pašaukimą brolystės ir taikos gyvenimo stiliumi, be barnių ar kivirčų tarpusavyje bei su kitais, romiai ir klusniai liudijant „mažumą“, skelbiant Viešpaties ramybę ir pasivedant Apvaizdai. Tai ypatinga evangelizacijos programa, kuri įmanoma kiekvienam.

Žvelgiant iš šios perspektyvos, gera iš naujo atrasti pranciškonams būdingos evangelizacijos grožį. Evangelizacijos, kuri kyla iš brolijos ir skatina brolystę. Išties tai yra gyvenimas, kuris kalba, nes tarnaujant dovanojama meilė yra didžiausia skelbimo priemonė. Tad vėl raskite jėgų tame savitame pašaukime, būdingame „mažesniesiems“ ir „vargšams“ – kokie jūs ir esate savo troškimu ir priklausymu. Tai Pranciškus jums davė savo Reguloje, o aš esu įsitikinęs, kad tai dera su mano kvietimu krikščionių bendruomenei būti „išeinančia Bažnyčia“: „Kad liktų ištikima Mokytojo pavyzdžiui, Bažnyčiai šiandien gyvybiškai svarbu eiti skelbti Evangeliją visiems, visur, visomis progomis, nesvyruojant, noriai ir be baimės. Evangelijos džiaugsmas yra visiems, jis negali atstumti nė vieno“ (Evangelii Gaudium, 23).

Todėl jums sakau: nedvejodami eikite į pasaulį „brolijoje“ ir „mažume“, dalydamiesi neturto palaiminimu, tapdami iškalbingu evangelizacijos ženklu ir parodydami mūsų laikmečiui – deja, paženklintam karų ir konfliktų, visokio egoizmo, aplinkos bei vargšų išnaudojimo logikos – kad Evangelija iš tiesų yra Geroji Naujiena žmogui, padedanti jam rasti geriausią kryptį naujos žmonijos kūrimui ir drąsiai žengti link Jėzaus, kuris „būdamas turtingas, dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mes taptume turtingi per jo neturtą“ (plg. 2 Kor 8, 9).

Brangūs broliai ir seserys, jums patikiu misiją atpažinti teisingus kelius, kuriais turite eiti, kad drąsiai ir ištikimai atlieptumėte gautąją charizmą. Jums rengiantis prisiminti esminius šios didžiulės Pranciškoniškosios šeimos istorijos etapus, šaukiuosi Mergelės Marijos bei šventųjų Pranciškaus ir Klaros iš Asyžiaus užtarimo, mielai siunčiu savo Palaiminimą, labai prašydamas ir toliau melstis už mane.

Roma, Laterano Šv. Jono bazilika
2023 m. lapkričio 9 d.
Laterano bazilikos pašventinimo šventė