2023 m. lapkričio 21 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolijos sesė Kazimiera Pranciška Budraitė OFS, anksčiau priklausiusi Šiaulių Kryžių kalno brolijai.

Sesė Kazimiera gimė 1929 m. rugpjūčio 29 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1991-aisiais. Brolija sesutę Kazytę atsimena kaip jautrią, mylinčią sesę, maldos žmogų. Didelę gyvenimo dalį Kazimiera Pranciška dirbo slaugytoja ligoninėje, ten jai patikėdavo pačius kaprizingiausius ligonius, kuriuos ji nuoširdžiai mylėjo.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Kazimieros artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Kazytę.

Ordino broliai ir seserys