2023 m. spalio 22 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Vilniaus regiono ministras Tadas Ringys OFS, dalyvavo regioninis dvasinis asistentas br. kun. Jozef Makarczyk OFM Conv.

2023-2026 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Nerita Bagdzevičienė OFS, viceministrė Jūratė Širkienė OFS, ugdymo magistras Dalius Skinulis OFS, sekretorė Dalė Barčienė OFS, ekonomė Giedrė Sapitavičienė OFS ir broliška vadovė Jolanta Skinulienė OFS. Delegatu į Regioninę kapitulą išrinktas Dalius Skinulis OFS, pakaitine delegate – Dalė Barčienė OFS. Dvasinę asistenciją vietinei brolijai teikia br. Pijus Štangvaltas OFM.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami džiaugsmingos tarnystės.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija