2023 m. lapkričio 4 d. buvo didelė šventė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijai: du brolijos nariai Daiva Klara Pagirienė OFS ir Vidas Pijus Kirstukas OFS davė amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine.

Šv. Mišias aukojo brolijos dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM, amžinuosius įžadus priėmė brolijos ministrė Eglė Jažauskienė OFS. Iš Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio bei Rokiškio atvažiavę broliai ir sesės po šv. Mišių tęsė bendrystę prie vaišių stalo, kur džiaugėsi šiuo svarbiu brolijai įvykiu.

Tikime, kad naujųjų profesų pasirinkti šventieji globėjai užtars jų tolimesnę kelionę Ordine ir Pranciškoniškoje šeimoje.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos informacija