2023 m. spalio 21 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centre vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijų rekolekcijos, į kurias susirinko net 52 broliai ir sesės iš įvairių regiono brolijų. Rekolekcijas tema „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“ vedė broliai pranciškonai – regiono dvasiniai asistentai.

Pirmoje dalyje br. Jaroslaw Rekwardt OFM Conv kalbėjo apie šv. Pranciškaus mums paliktą Regulą, apie Šventąjį Raštą kaip Regulos šaknis ir gyvybės šaltinį, apie svarbą studijuoti ir pažinti tai, kuo turėtume gyventi. Akcentuota brolystė ir atsakomybė vienas už kitą brolijoje: „Arba visi kartu nueisime į Dangų, arba nė vienas“. Antroje dalyje br. Astijus Kungys OFM ugningai kalbėjo apie Kūriniją kaip išsipildžiusį Dievo žodį ir mūsų atsakomybę Juo rūpintis. Po pietų rekolekcijų dalyviai grupelėse aptarė girdėtus mokymus, vyko bendra diskusija salėje. Rekolekcijų dieną vainikavo rožinio malda ir šv. Mišios.

Iš visos širdies dėkojame broliams už širdis ir mintis suvirpinusius žodžius. Visiems, kurie nepabūgo lietaus bei vėjo ir išdrįso atvykti, dėkojame už bendrystę, atviras širdis, drąsą dalijantis savo įžvalgomis. Gera buvo su jumis būti.

Telšių regiono tarybos informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukų albumas