2023 m. spalio 28 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS, dalyvavo Telšių regiono dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys OFM, regioninė viceministrė Regina Gagilienė OFS.

2023–2026 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministras Kęstutis Jeselskis OFS, viceministras Rimantas Paulavičius OFS, ugdymo magistras Gintaras Naudžiūnas OFS, sekretorė Irena Šedienė OFS, ekonomė Nijolė Smirnovienė OFS. Delegatu į Regioninę kapitulą išrinktas Gintaras Naudžiūnas OFS, pakaitiniu delegatu – Augustinas Raišutis OFS.

Sveikiname broliją ir naująją tarybą, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo: „Dabar tad, mano vaikai, uždedu jums šią pareigą: ištikimai tarnauti Dievui ir daryti, kas yra gera jo akivaizdoje“ (Tob. 14, 8).

Telšių regiono tarybos informacija