Spalio 11 dieną Katalikų Bažnyčia mini šventąjį popiežių Joną XXIII (1881-1963).

Angelo Giuseppe Roncalli popiežiumi tapo 1958 metais, po ilgo popiežiaus Pijaus XII pontifikato. Jis buvo kilęs iš kaimo, tuo metu tarnavo Venecijos arkivyskupu ir jau buvo sulaukęs 77 metų amžiaus. Jonas XXIII buvo išrinktas garbingo amžiaus, kaip „pereinamasis“ popiežius, tačiau jau po trijų mėnesių jis nusprendė sušaukti visuotinį Bažnyčios susirinkimą, mums žinomą kaip Vatikano II Susirinkimą. Labai trumpas šv. Jono XXIII pontifikatas truko vos ketverius su puse metų, tačiau žmonės spėjo jį labai pamilti ir vadino „Papa buono“ – „geruoju popiežiumi“. 2014 metais šventuoju paskelbtas popiežius Jonas XXIII visame krikščioniškame pasaulyje laikomas dideliu autoritetu – tiek dėl inicijuotų socialinių pokyčių, tiek dėl pastangų siekiant taikos, tiek dėl dėmesio žmogaus teisėms. Prieš pat mirtį, pačiame Šaltojo karo apogėjuje 1963 metais, popiežius Jonas XXIII išleido encikliką „Pacem in Terris“ (Taika Žemėje), o šventinamas į vyskupus pasirinko šūkį: „Paklusnumas ir taika“.

Popiežius Jonas XXIII buvo Trečiojo ordino pranciškonas, todėl jo gyvenimas yra įkvėpimas tiek Pasauliečių pranciškonų ordinui, tiek visai Pranciškoniškajai šeimai. 2008 metais Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas pasirinko popiežių Joną XXIII savo nacionalinės brolijos dangiškuoju globėju. Nuoširdžiai sveikiname visus su mūsų dangiškojo globėjo šv. Jono XXIII švente! 

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija