Pax et bonum, mylimi broliai ir sesės,

Kartu su visa Pranciškoniškąja šeima švenčiame ypatingą laiką – taip vadinamą Pranciškonišką šimtmetį, 2023-2026 metais minėdami eilę aštuonių šimtų metų jubiliejų. Šiemet minime net du – Regulos ir Grečio Kalėdų – jubiliejus.

1223 m. lapkričio 29 d. popiežius Honorijus III savo bule „Solet Annuere“ patvirtino Regulą, kurią šv. Pranciškus Asyžietis parašė savo broliams. Ir nors šiemet minime mažesniesiems broliams duotos Regulos jubiliejų, tai visai mūsų Pranciškoniškajai šeimai primena, kad Pranciškui svarbiausia buvo Evangelija. Jis norėjo gyventi Evangelija ir nieko daugiau. Būtent to mus ir moko Regula – kaip mes, pranciškonai, turime gyventi Evangelija.

Mes, pasauliečiai pranciškonai, savąją Regulą gavome 1978 m. birželio 24 d., kaip brangią dovaną iš popiežiaus Pauliaus VI. Ši Regula pakeitė 1221 m. regulą „Memoriale propositi“ bei popiežių Mikalojaus IV ir Leono XIII regulas, pritaikydama OFS prie Bažnyčios poreikių ir lūkesčių, pasikeitus laikmečio aplinkybėms.

Bet ar mes pažįstame savo Regulą, kad žinotume, kaip gyventi Evangelija? Gal ji tėra ugdymo proceso metu gautas atributas, nugulęs giliame stalčiuje ar tolimoje lentynoje? Vieta, kur aš laikau savo Regulą, daug pasakys ir apie mano santykį su ja.

O gal nuo šiandien „pradėkime iš naujo, broliai“? Ar greta nuolatinio Evangelijos skaitymo („ėjimo iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“) galėtume suformuoti įprotį studijuoti savo Regulą? Ją studijuoti, ją mylėti ir ja gyventi. Tam, kad pažintume pranciškonišką charizmą ir Ordiną tokius, kokie jie iš tiesų yra, o ne kokius pagal savo supratimą įsivaizduojame, ir elgtumės „kaip dera mūsų pašaukimui, į kurį esame pašaukti“ (plg. Ef 4, 1).

Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikinu su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinės tarybos vardu

Virginija Mickutė OFS
nacionalinė ministrė

2023 m. spalio 3 d. Kretinga