2023 m. rugsėjo 25 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Plungės Šv. Jono Krikštytojo brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Jolanta Klietkutė OFS.

2023-2026 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Ona Baltutienė OFS, viceministrė Sonata Vaškienė OFS, ugdymo magistrė Dalia Šimkutė OFS, sekretorė Dangirutė Morkytė OFS ir ekonomė Stefanija Daublienė OFS. Delegate į Regioninę kapitulą išrinkta Sonata Vaškienė OFS, pakaitine delegate – Dalia Šimkutė OFS.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo broliškame gyvenime ir tarnystėse.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija