2023 m. rugsėjo 20 d. Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo brolijos nariai Jūratė Rubinienė OFS ir Algirdas Sūdžius OFS. Pradinio ugdymo laikotarpį pradėjo Alytaus šv. Angelų Sargų brolijos sesė Genovaitė Pipiraitė ir Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo brolijos sesė Lina Aldošina.

Šv. Mišias aukojo Kauno-Vilkaviškio regiono dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius OFM, jam talkino bazilikos klebonas Giedrius Bakūnas MIC. Po iškilmingų šv. Mišių sveikinimo žodį tarė Alytaus brolijos ministrė Laimutė Ivašauskienė OFS ir Marijampolės brolijos ministrė Janina Lebskienė OFS. O Kauno-Vilkaviškio regiono ministrė Marijona Sinkevičienė OFS priminė, kad davusieji įžadus niekada nesiskirtų su Regula.

Šventę pratęsė agapė prie pietų stalo. Buvo smagu bičiuliautis su broliais ir sesėmis, atvykusiais iš skirtingų Lietuvos vietų. Davusiems amžinuosius įžadus ir pradėjusiems pradinį ugdymą naujokams norisi palinkėti šv. Pranciškaus ištikimybės keliaujant Jėzaus meilės takais.

Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo brolijos informacija