2023 m. rugpjūčio 26 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos sesė Regina Kazimiera Kašinskienė OFS.

Sesė Regina Kazimiera Kašinskienė  gimė 1943 m. kovo 29 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2009 m. rugpjūčio 1-ąją. Davusi įžadus, buvo atvira įvairioms tarnystėms Ordine: 2012-2015 m. Telšių regiono ekonomė, 2016-2020 m. vietinės brolijos ministrė, nuo 2020 m. vietinė sekretorė. Brolija sesę Reginutę prisimena kaip atvirą, džiaugsmingą, šviesią ir nuolat su Viešpačiu keliaujančią pranciškonę.

Atsisveikinimas Palangos laidojimo namuose nuo rugpjūčio 27 d., 13 val. (Kalvarijos kalnų giedojimas 17 val.). Sesė bus laidojama Palangos kapinėse, urna išnešama rugpjūčio 28 d., 15 val.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Reginos Kazimieros artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesę Reginutę!

Ordino broliai ir seserys