2023 m. rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Skuodo Švč. Trejybės brolija bažnyčios šventoriuje surengė akciją „Padovanok ir pradžiugink“, skirtą paminėti popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato Si“ metines. Į šv. Mišias susirinkusių parapijiečių laukė stalas, papuoštas gėlėmis ir įvairiomis džiovintomis žolelėmis.

Gegužės mėnesį vykusio brolijos susirinkimo metu Skuodo pasauliečiai pranciškonai aptarė, kaip šiemet galėtų paminėti aštuntąsias popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato Si“ paskelbimo metines. „Enciklikoje popiežius Pranciškus rašo, kad rūpindamiesi kūrinija visi galime bendradarbiauti kaip Dievo įrankiai, kiekvienas pagal savo kultūrą bei patirtį, savo iniciatyvas ir gebėjimus. Kadangi visos turime sodą ar daržą, nutarėme išauginti prieskoninių žolelių, prisidžiovinti vaistažolių ir per Žolinę jas dovanoti parapijos žmonėms. Labai džiaugiamės, kad prie mūsų iniciatyvos prisidėjo Caritas ir Motinos maldoje grupė. Susirinko gausus būrys parapijiečių ir svečių, kurie bendravo, domėjosi mūsų bendruomenėmis, ragavo žolelių arbatos, vaišinosi savanorių virta uogiene, džiaugėsi džiovintų žolelių dovanėlėmis ir stebėjosi, kad nereikia už jas mokėti. Dėkojame klebonui Sauliui Damašiui, kad palaikė mūsų iniciatyvą ir padėjo jai pasiruošti“, – sakė Skuodo brolijos sesės.

Primename, kad 2019 m. Skuodo Švč. Trejybės brolija laimėjo ekologiškiausios OFS-Jaupra brolijos nominaciją.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija