2023 m. liepos 29 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija šventė savo Rinkimų kapitulą, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministro delegatė Vilma Lukočienė OFS. Kapituloje dalyvavo brolijos dvasinis asistentas br. kun. Paulius Vaineikis OFM ir 29 amžinųjų įžadų brolijos nariai.

2023-2026 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Regina Gagilienė OFS, viceministras Kęstutis Balsevičius OFS, ugdymo magistrė Vilma Šamonskienė OFS, sekretorė Jolanta Klietkutė OFS, ekonomas Artūras Lubys OFS ir broliška vadovė Virginija Mickutė OFS. Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Kristina Petrutytė OFS, Artūras Lubys OFS ir Alma Degimienė OFS, pakaitiniais delegatais – Vilma Šamonskienė OFS, Kęstutis Balsevičius OFS ir Aldona Budreckienė OFS.

Per šv. Mišias, kurioms vadovavo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas br. Paulius Saulius Bytautas OFM, naujoji taryba davė iškilmingą priesaiką. Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami labiau už viską trokšti Viešpaties Dvasios ir švento jos veikimo!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Fotografavo Jolanta Klietkutė OFS, Zigmas Bolzanas OFS, Rimantas Radzevičius OFS.