Vadovaudamasi Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos 21 straipsniu ir OFS Generalinių Konstitucijų 31 straipsnio 1 dalimi, bei atsiliepdama į Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių-Panevėžio regiono tarybos 2023 m. balandžio 2 d. priimtus sprendimus Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 2023 d. birželio 15 d. nutarimu priėmė Šiaulių-Panevėžio regiono tarybos atsistatydinimą ir nuo liepos 1 d. iki artimiausios Nacionalinės kapitulos tiesiogiai globos Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo broliją, Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo broliją ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo broliją.

Nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS ir nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM atstovaus Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai, kontaktuodami su minėtomis brolijomis dėl vietinių rinkimų kapitulų ir broliškų-pastoracinių vizitų šventimo bei visais kitais aktualiais klausimais. Sprendimų priėmimas dėl regione veikiančių juridinių asmenų reorganizavimo paliktas artimiausiai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei kapitulai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija