2023 m. balandžio 15 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos sesė Birutė Teresė Lemkienė OFS. Sesė Birutė gimė 1935 m. kovo 20 dieną, amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1979 metais ir pasirinko Marijos vardą.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Birutės Teresės artimuosius – šeimą ir broliją. Amžinąjį atilsį duok mūsų mirusiai sesutei, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia…

2023 m. balandžio 24 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos sesė Aldona Draudvilienė OFS.

Sesė Aldona gimė 1925 m. rugpjūčio 25 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1994 m. spalio 19 d. ir pasirinko Cicilijos vardą. Buvo politinė tremtinė, 1947-aisiais nuteista 10 metų laisvės atėmimo ir 3 metams tremties. Kalėjo Lukiškių kalėjime, vėliau kartu su kriminaliniais kaliniais išvežta į Uchtos lagerius, Magadaną, Kolymą, kur sunkiai dirbo miškuose. Grįžusi į Lietuvą dirbo medicinos seserimi Kauno klinikų vaikų chirurginiame skyriuje, giedojo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios chore, aktyviai dalyvavo parapijos veikloje. 2005 m. apdovanota Kauno arkivyskupijos Šiluvos Dievo Motinos medaliu. Sesė Aldona buvo begalinio nuolankumo, nuoširdaus pasitikėjimo Dievu ir meilės artimui pavyzdys.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Aldonos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę…

Ordino broliai ir seserys