2023 m. gegužės 5 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Skuodo Švč. Trejybės brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Jolanta Klietkutė OFS ir brolijos dvasinė asistentė s. Edita Gedmintaitė FPS.

2023-2026 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Joana Petrauskienė OFS, viceministrė Jovita Prušinskienė OFS, ugdymo magistrė Stanislava Sandarienė OFS, sekretorė Judita Galdikienė OFS, ekonomė Danutė Skripkauskienė OFS.

Sveikiname Skuodo Švč. Trejybės brolijos seses, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos