2023 m. balandžio 15 dieną, Dievo Gailestingumo sekmadienio išvakarėse, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolija rinkosi į tradicinę Dievo Gailestingumo šventę.

Šventė prasidėjo Eucharistijos šventimu Dievo Gailestingumo šventovėje, kuriam vadovavo nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv. Vėliau Aušros Vartų koplyčioje visos Vilniaus regiono vietinės brolijos meldėsi pranciškoniškąjį Švč. M. Marijos septynių džiaugsmų rožinį. Po maldos šventės dalyviams buvo surengta turininga ekskursija po Vilniaus Bernardinų bažnyčios istorinį-architektūrinį ansamblį, o broliškos agapės metu pasauliečiai pranciškonai vaišinosi, dalijosi patirtais įspūdžiais ir džiaugsmingai bendravo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Vilniaus regiono tarybos informacija