2023 m. balandžio 11 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos sesė Danutė Prunskienė OFS.

Sesė Danutė gimė 1938 m. rugsėjo 28 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2000 m. vasario 5-ąją, pasirinko Marijos vardą. Buvo aktyvi brolijos narė, vietinėje taryboje atliko įvairias pareigas. Daug laiko skyrė Carito veiklai, buvo didžioji pagalbininkė parapijos reikaluose. Buvo nuoširdi ir linksma sesė, nors gyvenimas jos nelepino.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Danutės artimuosius – šeimą ir broliją. Tebūna Viešpats gailestingas mūsų brangiai sesei Danutei!

Ordino broliai ir seserys