Brangūs broliai ir seserys, ramybės ir gėrio visiems!

Su Dievo pagalba toliau tęsiame socialinę akciją „Well4Africa“, kuri gimė 2018 metais kaip konkretus III Europos OFS ir Jaupra kongreso vaisius. Jūs visi žinote, kad „Well4Africa“ tikslas – užtikrinti žmogaus teisę į vandenį ir iškasti vandens gręžinius vargingose Afrikos šalyse, kur įsikūrusi Pranciškoniškoji šeima.

Pasauliečių pranciškonų ordino ir visų mūsų geradarių bendrų pastangų dėka, iki šiol socialinė akcija „Well4Africa“ jau pilnai įgyvendino 11 vandens projektų:

 • Namane vandens projektas Malavyje (2018),
 • Kihani vandens projektas Ugandoje (2018-2019),
 • Šv. Lauryno vandens projektas Malavyje (2019-2020),
 • Sibi vandens projektas Ganoje (2020),
 • Šv. Petro šulinys Zimbabvėje (2020),
 • Šisongo vandens projektas Kamerūne (2020),
 • Kongo vandens projektas Ganoje (2020-2021),
 • Mutemvos vandens projektas Zimbabvėje (2021),
 • Afua vandens projektas Kamerūne (2021),
 • Mbohtongo vandens projektas Kamerūne (2022),
 • Kanafos vandens projektas Etiopijoje (2022).

Ištisus metus „Well4Africa“ priima paraiškas iš anglakalbių, prancūzakalbių ir portugalakalbių Afrikos šalių. „Well4Africa“ paraiškų kriterijus ir gaires galima rasti čia.

Toliau pristatome 2022 metais įgyvendintų „Well4Africa“ vandens projektų galutinę ataskaitą.

Mbohtongo vandens projektas Kamerūne

Kamerūno šiaurės vakarų regione veikianti Šisongo parapija, kur Well4Africa jau įgyvendino vieną vandens projektą, yra įkūrusi mažą misiją Mbohtongo kaime. Mbohtongo šv. Antano bendruomenė priklauso Švč. Širdies vietinei OFS brolijai Šisonge. Tai antroji vieta, kur nuolat gyvena pasišventusių pasauliečių moterų grupė, pripažįstama vietos Bažnyčios ir dvasiškai palydima mažesniųjų brolių kapucinų.

Ilgą laiką Mbohtongas buvo nedidelis kaimelis, kol prieš gerą dešimtmetį mažesnieji broliai kapucinai čia įkūrė Šv. Antano Paduviečio bendrojo lavinimo kolegiją, taip siekdami atsiliepti į mažiau privilegijuotų vietovės vaikų poreikius. Nuo tada gyventojų skaičius ėmė palaipsniui augti. Dėl dabartinės socialinės politinės krizės, kuri sukėlė Kamerūną varginantį karą, daugybė žmonių išstumiami iš savo gyvenamosios vietos tiek šalies viduje, tiek už valstybės ribų. Tai dar labiau paaštrino šiame regione ir taip sudėtingą vandens situaciją. Dėl karo daugybė žmonių neseniai paliko miestus, ieškodami prieglobsčio kaimuose. Kai kurie taip pabėgo nuo kasdienių susišaudymų, o daugelis tiesiog prarado namus, sudegusius ginkluotų konfliktų metu. Dėl visų šių priežasčių Mbogtongo populiacija išaugo nuo 50 iki 400 žmonių.

Drastiškai pasikeitus Mbohtongo gyventojų skaičiui, pusei šimto žmonių tarnavusios vandentiekio sistemos nebeužtenka keletui šimtų gyventojų. Kaimo žmonės surado du gero vandens šaltinius, didžiausias iššūkis buvo sujungti šių dviejų šaltinių vandenį ir įrengti rezervuarus pakalnėje gyvenantiems žmonėms.

Mbohtongo vandens projektas vyko dviem etapais, susijusiais su dviem vandens šaltiniais (pirmuoju – kelyje į Šisongą ir antruoju – kelyje į Mbulufą ir Kingomeną). Abu etapus sudarė kasimo ir kanalo statymo darbai, beslėgių vamzdžių tiesimas, dviejų vandens surinkimo kamerų (po 1 m3) ir dviejų nedidelių rezervuarų (po 2 m3) statyba, čiaupų (po du kiekvienam rezervuarui) montavimas. Kadangi abu vandens šaltiniai buvo nustatyti dviejose pagrindinėse Mbohtongo kalvos ašyse, kur įsikūrę daugiausia kaimo gyventojų, dabar vanduo vamzdžiais nuleidžiamas nuo uolos iki vandens surinkimo kamerų, po to kalva vamzdžiais teka žemyn iki akmeninių vandens rezervuarų, kur žmonės turi prieigą ir gali jį naudoti. Vandens projekto naudos gavėjai yra ne tik Mbohtongo kaimo gyventojai, bet ir kalvos apačioje įsikūrusiuose Kingomeno ir Mbulufo kaimuose gyvenantys žmonės.

Mbohtongo vandens projektas buvo ypatingas, nes visą darbą atliko vietos kaimo gyventojai, o ne samdoma įmonė. Prie techninio įgyvendinimo labai prisidėję broliai kapucinai sako, kad vandens projektas galėjo būti įgyvendintas ir per trumpesnį laiką, tačiau kaimo gyventojai (ūkininkai) dažnu atveju turėjo rūpintis savo ūkiais.

Mbohtongo vandens projekto priežiūra lieka vietinės OFS brolijos atsakomybei. Planuojama įsteigti komisiją, kuri rinks simbolinį įnašą, skirtą vandentiekio išlaikymui ir remonto darbams (sulūžusių vamzdžių, čiaupų keitimui etc.).

Darbus atliko Mbohtongo kaimo gyventojai 2022 m. vasario – liepos mėnesiais. Projektui skirta suma – 7 260 Eur.Vaizdo reportažą apie Mbohtongo vandens projektą Kamerūne galite rasti čia.

Kanafos vandens projektas Etiopijoje

Kanafos Šv. Pranciškaus parapija yra įsikūrusi 385 km nuo Etiopijos sostinės Adis Abebos nutolusio Sodo miesto pietvakariuose.

Nors Etiopijoje OFS ir Jaupra brolijos nėra įsteigtos nacionaliniu lygiu, tačiau vietinė Kanafos pasauliečių pranciškonų brolija yra labai veikli ir pasišventusi pranciškoniškajai charizmai, padedama dvasinę asistenciją jai teikiančių mažesniųjų brolių kapucinų. Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas aktyviai dalyvauja įvairiose pastoracinėse veiklose: veda tikybos pamokas vaikams, lanko ligonius ir pagyvenusius žmones, konsultuoja dėl ŽIV/AIDS bei savanoriauja ligoninėse.

Dauguma Kanafos kaimo šeimų turi ribotą prieigą prie saugaus geriamojo vandens, todėl daugelis namų ūkių yra priversti naudoti užterštų upių ir tvenkinių vandenį. Esant nepakankamam vandens tiekimui, antisanitarinėms sąlygoms ir prastai higienai, kaimo gyventojai, ypač vaikai iki penkerių metų, tampa itin pažeidžiami įvairių ligų (viduriavimo, vidurių šiltinės, žarnyno parazitų ir pan.). Sausuoju laikotarpiu išdžiūvus sezoninėms upėms ir tvenkiniams, Kanafos žmonės priversti keliauti didelius atstumus (10-15 km), kad pasisemtų dažnai prastos kokybės vandens. Šis atstumas smarkiai sumažina transportuojamo ir namų ūkyje suvartojamo vandens kiekį (vienam asmeniui visoms dienos reikmėms tenka 4-6 litrai). Skaičiuojama, kad nešdamos vandenį moterys vidutiniškai praleidžia 20-30 dienų per metus. Pagrindinis Kanafos vandens projekto tikslas buvo suteikti prieigą prie saugaus geriamojo vandens kasdieniam naudojimui (rankų plovimui, prausimuisi, skalbimui) ir pagerinti sanitarines bei sveikatos sąlygas 1000 žmonių (200 namų ūkių).

Kanafos vandens projektą sudarė 65 metrų gylio šulinio išgręžimas, standartinės rankinės pompos konstrukcija ir vandens gręžinio aptvėrimas dėl higieninių priežasčių (apsaugos nuo gyvūnų ir pan.). Vietos bendruomenė aktyviai prisidėjo statant tvorą apie vandenvietę (kiekvienas namų ūkis paaukojo medžių ir vinių) bei tiesiant kelią prie vandens gręžinio vietos, kuri anksčiau buvo visiškai nepasiekiama transporto priemonėmis. Vietos bendruomenės iniciatyva įkurta WASH (vandens, sanitarijos ir sveikatos) komisija, kurios pareigos – aktyviai skatinti higieną ir sanitariją, telkti bendruomenę vandentiekio montavimui ir apsaugai, nustatyti vandens naudojimo (ypač sausuoju laikotarpiu) taisykles.

Kanafos vandens projekto naudos gavėjais tapo daugiau kaip tūkstantis žmonių. Prieigos prie gėlo geriamojo vandens dėka jau dabar matomos pasikeitusios kaimo gyventojų gyvenimo sąlygos: žmonėms nebereikia eiti ilgų atstumų, kad pasisemtų užteršto ir netinkamo gerti vandens. Už vandens gręžinio priežiūrą atsakinga Mažesniųjų brolių kapucinų Mary Kidane Mihrate provincija kartu su vietine Kanafos OFS brolija ir Kanafos Šv. Pranciškaus parapija.

Darbus atliko įmonė „Ashenafi Fikire General Contractor“ 2022 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais. Projektui skirta suma – 19 098,63 Eur. Nors dėl Etiopijoje vyraujančių aukštų žaliavų kainų projekto biudžetas viršijo įprastas kitų gręžinių išlaidas, vis dėlto dosnių geradarių dėka „Well4Africa“ galėjo Kanafos gyventojams padovanoti šį nepakeičiamą gyvenimo elementą. Vaizdo reportažą apie Kanafos vandens projektą Etiopijoje galite rasti čia.

Organizacinė struktūra

Kaip žinote, 2018 metais CIOFS Prezidiumas nusprendė, kad „Well4Africa“ tampa nuolatiniu viso OFS  projektu ir jo koordinavimą patikėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai. Mūsų metinės ataskaitos priedas (organizacinė schema) paaiškina socialinės akcijos „Well4Africa“ organizacinę struktūrą ir darbo procesą.

Lėšų rinkimo iššūkiai

Žemiau pristatome „Well4Africa“ biudžeto metinių įplaukų, išlaidų ir likučio analizę. Kaip matote šioje lentelėje, pastaraisiais metais gaudama daug mažesnes aukų sumas „Well4Africa“ ir toliau atsiliepia į mūsų Pranciškoniškosios šeimos Afrikoje poreikius.

Metai Likutis metų pradžioje (EUR) ĮPLAUKOS (EUR) IŠLAIDOS (EUR) Likutis metų gale (EUR)
2018 0 38,803.60 19,616.52 19,187.08
2019 19,187.08 48,440.36 41,358.57 26,268.87
2020 26,268.87 34,573.67 26,909.54 33,933.00
2021 33,933.00 22,743.17 24,383.95 32,292.22
2022 32,292.22 9,853.00 26,377.33 15,767.89

Geras ženklas, kad socialinė akcija „Well4Africa“ turi kelis rėmėjus, kurie perveda mažas, bet reguliarias aukas. Norėtume akcentuoti, kad jūsų mėnesinė auka „Well4Africa“ akcijai gali realiai pakeisti mūsų Pranciškoniškosios šeimos Afrikoje gyvenimą ir kartu išreikšti konkretų solidarumą su šia misija. Kiek tyro vandens butelių kiekvienas esame pasirengę paaukoti savo broliams ir seserims Afrikoje: vieną per metus, du per mėnesį, tris per savaitę? Mes raginame jus konvertuoti šiuos „butelius“ į reguliarią auką, kuri įgalins „Well4Africa“ akciją toliau gręžti vandens gręžinius ir dovanoti gėlo vandens šaltinius vargingiems Afrikos regionams. Kiekviena auka yra svarbi, ir mes esame labai dėkingi už jūsų nuolatinę paramą socialinei akcijai „Well4Africa“. Būdus, kaip paaukoti, galite surasti čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok.

Esame labai dėkingi visoms reguliariai savo aukas pervedančioms OFS nacionalinėms brolijoms už jų paramą ir indėlį. Jūs nusipelnote mūsų neišmatuojamos padėkos! Dėkojame visoms nacionalinėms taryboms, kurios yra paskyrusios „Well4Africa“ kontaktinius asmenis. „Well4Africa“ kontaktiniai asmenys yra lyg šios pranciškoniškos socialinės iniciatyvos ambasadoriai savo šalyse, kurių rūpestį dėl nuolatinio lėšų rinkimo labai vertiname. „Well4Africa“ koordinacinės komandos vardu broliškai prašome kiekvieną nacionalinę tarybą apsvarstyti ir deleguoti tokį kontaktinį asmenį (prašome apie savo sprendimą pranešti el. paštu well4africa@gmail.com). Labai kviečiame jus prisijungti prie mūsų komandos! Dėkojame visoms nacionalinėms brolijoms, kurios mūsų prašymu savo interneto svetainėse patalpino „Well4Africa“ logotipą su nuoroda į oficialų socialinės akcijos interneto puslapį. Jūsų atsiliepimas skleisti žinią apie „Well4Africa“ akciją rodo, kad jaučiatės šios misijos dalimi!

Galiausiai, raginame jus remti „Well4Africa“ akciją, sekant, mėgstant ir dalinantis mūsų socialine medija: Instagram profiliu @well4africa.eu ir Facebook puslapiu @well4africa.eu. Visas socialinės akcijos naujienas sekite interneto puslapyje well4africa.eu, kuris prieinamas 8 kalbomis: anglų, ispanų, italų, prancūzų, portugalų, vokiečių, vengrų ir lietuvių.

Brangūs broliai ir seserys, norėtume užbaigti mūsų mylimo popiežiaus Benedikto XVI žodžiais iš jo inauguracinės homilijos 2005-ųjų balandį: „Išorinių dykumų pasaulyje daugėja, nes didelės tapo vidinės dykumos“. Atsiverkime Šventajai Dvasiai, kad Ji kasdien perkeistų, atgaivintų ir užlietų mūsų širdis Gyvojo Vandens srovėmis. Tegul pražysta visos mūsų dykumos ir tyrai! 

Broliškai,

Virginija Mickutė OFS
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė ir CIOFS narė
Pagrindinė socialinė akcijos „Well4Africa“ koordinatorė

 

Ana María Raffo Laos OFS
CIOFS Prezidiumo narė, atsakinga už JPIC Sekretoriatą

Lietuva, 2023 m. sausio 15 d.