Kanafos Šv. Pranciškaus parapija yra įsikūrusi 385 km nuo Etiopijos sostinės Adis Abebos nutolusio Sodo miesto pietvakariuose.

Nors Etiopijoje OFS ir Jaupra brolijos nėra įsteigtos nacionaliniu lygiu, tačiau vietinė Kanafos pasauliečių pranciškonų brolija yra labai veikli ir pasišventusi pranciškoniškajai charizmai, padedama dvasinę asistenciją jai teikiančių mažesniųjų brolių kapucinų. Pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas aktyviai dalyvauja įvairiose pastoracinėse veiklose: veda tikybos pamokas vaikams, lanko ligonius ir pagyvenusius žmones, konsultuoja dėl ŽIV/AIDS bei savanoriauja ligoninėse.

Dauguma Kanafos kaimo šeimų turi ribotą prieigą prie saugaus geriamojo vandens, todėl daugelis namų ūkių yra priversti naudoti užterštų upių ir tvenkinių vandenį. Esant nepakankamam vandens tiekimui, antisanitarinėms sąlygoms ir prastai higienai, kaimo gyventojai, ypač vaikai iki penkerių metų, tampa itin pažeidžiami įvairių ligų (viduriavimo, vidurių šiltinės, žarnyno parazitų ir pan.). Sausuoju laikotarpiu išdžiūvus sezoninėms upėms ir tvenkiniams, Kanafos žmonės priversti keliauti didelius atstumus (10-15 km), kad pasisemtų dažnai prastos kokybės vandens. Šis atstumas smarkiai sumažina transportuojamo ir namų ūkyje suvartojamo vandens kiekį (vienam asmeniui visoms dienos reikmėms tenka 4-6 litrai). Skaičiuojama, kad nešdamos vandenį moterys vidutiniškai praleidžia 20-30 dienų per metus. Pagrindinis Kanafos vandens projekto tikslas buvo suteikti prieigą prie saugaus geriamojo vandens kasdieniam naudojimui (rankų plovimui, prausimuisi, skalbimui) ir pagerinti sanitarines bei sveikatos sąlygas 1000 žmonių (200 namų ūkių).

Kanafos vandens projektą sudarė 65 metrų gylio šulinio išgręžimas, standartinės rankinės pompos konstrukcija ir vandens gręžinio aptvėrimas dėl higieninių priežasčių (apsaugos nuo gyvūnų ir pan.). Vietos bendruomenė aktyviai prisidėjo statant tvorą apie vandenvietę (kiekvienas namų ūkis paaukojo medžių ir vinių) bei tiesiant kelią prie vandens gręžinio vietos, kuri anksčiau buvo visiškai nepasiekiama transporto priemonėmis. Vietos bendruomenės iniciatyva įkurta WASH (vandens, sanitarijos ir sveikatos) komisija, kurios pareigos – aktyviai skatinti higieną ir sanitariją, telkti bendruomenę vandentiekio montavimui ir apsaugai, nustatyti vandens naudojimo (ypač sausuoju laikotarpiu) taisykles.

Kanafos vandens projekto naudos gavėjais tapo daugiau kaip tūkstantis žmonių. Prieigos prie gėlo geriamojo vandens dėka jau dabar matomos pasikeitusios kaimo gyventojų gyvenimo sąlygos: žmonėms nebereikia eiti ilgų atstumų, kad pasisemtų užteršto ir netinkamo gerti vandens. Už vandens gręžinio priežiūrą atsakinga Mažesniųjų brolių kapucinų Mary Kidane Mihrate provincija kartu su vietine Kanafos OFS brolija ir Kanafos Šv. Pranciškaus parapija.

Darbus atliko įmonė „Ashenafi Fikire General Contractor“ 2022 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais. Projektui skirta suma – 19 098,63 Eur. Nors dėl Etiopijoje vyraujančių aukštų žaliavų kainų projekto biudžetas viršijo įprastas kitų gręžinių išlaidas, vis dėlto dosnių geradarių dėka „Well4Africa“ galėjo Kanafos gyventojams padovanoti šį nepakeičiamą gyvenimo elementą.

Paaukoti būsimiems „Well4Africa“ projektams galite čia: https://well4africa.eu/index.php/lt/paaukok

Socialinės akcijos „Well4Africa“  informacija