2023 m. kovo 3-5 d. Marijampolės pastoraciniame centre vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno-Vilkaviškio regiono gavėnios rekolekcijos, kurias vedė regioninis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM. Gavėnios rekolekcijoms pasirinkta tema: „Atleiskite, ir jums bus atleista“ (Lk 6, 37). Į rekolekcijas susirinkę pasauliečiai pranciškonai kartu meldėsi, klausė rekolekcijų vedėjo mokymų ir ėjo Kryžiaus kelią, apmąstydami Kristaus kančią.

Keletas minčių iš gavėnios rekolekcijų:

Malda, pasninkas ir šalpa (išmalda) turi padėti suprasti kančios priežastis ir tapti geresniais žmonėmis. 

Norėdami teisingai gyventi, išmokime klausytis Dievo Žodžio ir paisyti Jo valios.

Malda yra labai svarbi, bet turime vengti apsipratimo ir mechaniško poterių kalbėjimo. Stebėkime, kam daugiausia skiriame laiko.

Gavėnios pasninkas nėra savęs kankinimas. Pats svarbiausias dalykas – pokalbis su Dievu. Turime save suvaldyti leistinuose dalykuose dėl Dievo meilės. Pasninku Kūrėją pagarbiname ir pašloviname.

Ar verta kitam padėti? Nelengva, jei neprašo. Jei žmogus nepriima mūsų pagalbos, tada reikia Dievui kalbėti apie tą žmogų.

Dievas iš mūsų nieko nenori atimti. Svarbiausias dalykas – sugyventi su kitais. Gundytojas mus ragina grumtis dėl žemiškųjų dalykų. Per Gavėnią turėtume stengtis apriboti savo norus ir užgaidas, susilaikyti nuo piktų žodžių, išmokti dėkoti bei atsiprašyti.

 

Eugenijaus Mačiuko nuotrauka

Kauno-Vilkaviškio regiono brolijos informacija