Iki Pelenų trečiadienio (2023 m. vasario 22 d.) Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas rinko aukas, skirtas paremti Pranciškoniškajai šeimai, kuri rūpinasi nuo žemės drebėjimo nukentėjusiais Sirijos ir Turkijos žmonėmis. Per nepilnas dvi savaites iš viso surinkta 4184 Eur suma, kuri nuo Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos pervesta į CIOFS banko sąskaitą.

Ačiū Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacijai, Šiaulių-Panevėžio regiono brolijai, Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Lentvario, Naujosios Akmenės, Plungės, Alytaus, Skuodo brolijoms bei visiems pavieniams aukotojams. Teatlygina Viešpats už jūsų dosnumą!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija