2023 m. vasario 12 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Vilniaus regiono ministras Tadas Ringys OFS.

2023-2026 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Roma Rasachackienė OFS, viceministrė Teresa Vorobej OFS, ugdymo magistrė Regina Karpovič OFS, sekretorė Ona Juršaitė OFS ir ekonomė Katažina Šeinauskienė OFS. Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Miroslav Volčok OFS ir Eglė Jurevičė OFS, pakaitiniais delegatais – Ričardas Malč OFS ir Regina Karpovič OFS. Dvasinę asistenciją brolijai teikia br. kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv.

Sveikiname broliją ir naująją tarybą, linkėdami labiau už viską trokšti Viešpaties Dvasios ir jos švento veikimo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija