2023 m. vasario 11 d., minint Lurdo Švč. M. Mariją bei Pasaulinę ligonių dieną, vyko broliškas ir pastoracinis vizitas Šiaulių-Panevėžio regiono brolijoje. Regioninę broliją vizitavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijos atstovas br. kun. Antanas Grabnickas OFM ir nacionalinė ekonomė Nijolė Raudytė OFS. Broliškame ir pastoraciniame vizite dalyvavo visi Šiaulių-Panevėžio regiono tarybos nariai, taip pat Biržų, Rokiškio, Panevėžio ir Kuršėnų brolijų atstovai. Susitikimas vyko Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos namuose Panevėžyje.

Broliškas-pastoracinis vizitas prasidėjo šlovinimo giesmėmis, Susitaikinimo ir Ligonių patepimo sakramentų šventimu. Šv. Mišias aukojo nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM, koncelebravo Šiaulių-Panevėžio regiono dvasinis asistentas br. kun. Severinas Armin Holocher OFM. Po pietų vykusiame susitikime regioninė ministrė Gražina Stravinskaitė OFS pristatė Šiaulių-Panevėžio regiono brolijos situaciją. Vietinių brolijų ministrai pasidalijo, su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria jų vietinės brolijos. Regioninė ugdymo magistrė Zita Galubickienė OFS apžvelgė ugdymo situaciją regione. Buvo aptarti sunkumus išgyvenančių vietinių brolijų, dvasinės asistencijos ir kiti aktualūs klausimai. Vizitatoriai skyrė laiko susitikti su visais, prašiusiais asmeninio pokalbio.

Broliško ir pastoracinio vizito tikslai – skatinti ištikimybę pranciškoniškai charizmai ir Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos laikymuisi, suteikti pagalbą brolijos gyvenimui, atgaivinti evangelinę pranciškonišką dvasią, sustiprinti Ordino vienybės ryšius, padėti atsiverti ir aktyviai įsitraukti į Pranciškoniškosios šeimos ir Bažnyčios gyvenimą.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija