2023 m. vasario 9 dieną mus pasiekė Pasauliečių pranciškonų ordino generalinio ministro Tibor Kauser OFS laiškas, kuriame rašoma:

Brangūs broliai ir seserys, taikos ir gėrio!

Pribloškianti žinia apie žemės drebėjimą ir pakartotinius jo smūgius Turkijoje bei Sirijoje mus sutelkia „labiau broliško pasaulio kūrimui“, ko iš mūsų reikalauja OFS Regula.

Šiai dienai (vasario 7-ajai) dėl tragiškos stichijos jau žuvo daugiau kaip 10 000 žmonių (šis skaičius kas valandą auga), tūkstančiai žmonių patyrė sunkius sužalojimus ir liko benamiais. Ačiū Dievui, kad iš mūsų OFS brolijos Latakijoje (Sirija) niekas nežuvo.

Reaguojant į šią tragišką tikrovę, svarbiausia melstis kartu su mūsų OFS šeima, solidarizuotis ir palaikyti visus šioje vietovėje gyvenančius Dievo vaikus – tuos, kurių netekome; tuos, kurie kenčia ligoninėse; tuos, kurie vis dar laukia, kol bus surasti po griuvėsiais; bei visus likusius, kurie apimti panikos ar bijo dėl savo šeimų ir ateities.

Siekdamas konkrečiai išreikšti mūsų solidarumą, Prezidiumas prašo jūsų paremti mūsų brolius ir seseris bei visus, kurie rūpinasi nukentėjusiaisiais Sirijoje ir Turkijoje. Mūsų broliai šiuo metu teikia maistą ir pastogę kai kurioms benamių šeimoms. Jiems padėti reikia išteklių. Papildomos paramos taip pat reikės ir ligoninėms. Norėtume kuo greičiau atsiliepti – mūsų šeimai mūsų reikia dabar.

Savo brolijos arba asmeninę auką šiam tikslui galite pervesti į nacionalinės brolijos sąskaitą (Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas; a/s LT287044060003604017; mokėjimo paskirtis – pagalba Sirijai ir Turkijai). Aukų rinkimo akcija vyks tik iki Pelenų trečiadienio (vasario 22 d.), visos surinktos lėšos iškart bus pervestos į CIOFS banko sąskaitąVėliau Prezidiumas pateiks išsamią ataskaitą, kur paaukotos tikslinės lėšos buvo panaudotos.

„Pasauliečiai pranciškonai, drauge su visais geros valios žmonėmis pašaukti kurti labiau brolišką ir evangelinį pasaulį, idant ateitų Dievo karalystė“ (OFS Regula, 14).

Dėkojame už tai, kad nesate abejingi ir kuriate labiau brolišką pasaulį!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinė taryba