2023 m. sausio 21 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo brolijos Rinkimų kapitula, kuriai vadovavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS.

2023-2026 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministras Mindaugas Krūmas OFS, viceministrė Rima Butienė OFS, ugdymo magistrė Solida Bogušienė OFS, sekretorė Neringa Delnickienė OFS ir ekonomė Vanda Vitienė OFS. Delegate į Regioninę kapitulą išrinkta Solida Bogužienė OFS, pakaitine delegate – Rima Butienė OFS. Vietinei brolijai dvasinę asistenciją teikia kun. Antanas Mačius OFS.

Sveikiname naująją tarybą ir visą broliją, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija