2023 m. sausio 4 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių Kryžių kalno brolijos sesė Alfonsė Šikšnytė OFS.

Sesė Alfonsė Šikšnytė gimė 1936 m. birželio 28 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1981-aisiais ir pasirinko Elžbietos vardą. Kol sveikata leido, buvo aktyvi pasaulietė pranciškonė.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Alfonsės artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, amžinąjį džiaugsmą suteik mūsų brangiai sesutei Alfonsei!

Ordino broliai ir seserys