2022 m. gruodžio 10-11 d. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos salėje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos advento rekolekcijos, kuriose dalyvavo pasauliečiai pranciškonai iš įvairių Vilniaus regiono brolijų.

Advento rekolekcijas vedė Vilniaus regiono dvasinis asistentas br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Jas sudarė trys skirtingi mokymai: „Tyla ir Žodis“, „Jėzaus malda“ ir „Įsikūnijimo slėpinys“. Dvasinio asistento vedami rekolekcijų dalyviai apmąstė tylos ir žodžio santykį, susipažino su Jėzaus malda (kitaip vadinama Malda į Jėzų, Širdies malda, Vardo malda), gilinosi į Įsikūnijimo slėpinį bei dalijosi savo įžvalgomis darbo grupėse.

Dalyvių mintys po rekolekcijų:

Tai buvo savotiškas pabėgimas nuo išorinio pasaulio triukšmo, nesibaigiančių jo rūpesčių, darbų karuselės – savotiška skaitmeninė detoksikacija.

Kaip būti išorinėjė ir vidinėje tyloje? 15 minučių skirti savistabai: ar moku būti tyloje, ar ateinanti mintis užsilaiko manyje, ar aš nusigręžiu nuo ateinančios minties, ar aš išlaikau tylą?

Būti – tai leistis į vidinį kambarėlį, kur yra mano širdis. Palikti visus rūpesčius, darbus. Viskam yra savas metas, kaip sako Koheletas, tylėti ir kalbėti. Tyla – tai įsčios, kur gimsta žodis kitam žmogui.

Tyla ir žodis yra priemonės kurti bendrystę, skelbti Dievo Žodį, Dievo Karalystę. Tave įskaudino? Išlauk, neskubėk, atidėk atsakymą tam tikram laikui, kol ateis žodis, kaip konkrečiu atveju turi pasielgti. Atrask tylos ir žodžio tikrąjį santykį.

Kodėl Žodis tapo Kūnu? Kas pastūmėjo Dievą tapti žmogumi? Kas pastūmėjo Jį pratęsti sukūrimo slėpinį tolesnio kūrimo link – žmogaus sudievinimo ir jo įsūnijimo link? Kas yra Dievas, kuris lenkiasi pamatyti, kas yra žemai, kad pakeltų žmogų iš dulkių?

Adventas – džiugaus mūsų Išganytojo laukimo, meilės laikas. Ateik, Viešpatie Jėzau, ir neužtruk!

Vilniaus regiono tarybos informacija