2022 m. gruodžio 10 d. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos advento rekolekcijos „Mano Dievas ir mano viskas“. Įsiklausę į Jėzaus žodžius „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20), iš kiekvienos vietinės brolijos kvietėme dalyvauti po du asmenis: ministrą ir viceministrą ar kitą brolijos tarybos narį. Dalyvavo dvidešimt brolių ir sesių iš aštuonių brolijų.

Rekolekcijos prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo abu Telšių regiono dvasiniai asistentai br. kun. Jaroslaw Rekwardt OFM Conv ir br. kun. Astijus Kungys OFM. Po Mišių turėjome šiek tiek laiko agapei ir bendrystei. Regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS paveikino susirinkusiuosius bei trumpai pristatė rekolekcijų programą, pasidalijo įžvalgomis apie adventinio laikotarpio svarbą. Br. Astijus Kungys OFM kalbėjo tema „Kaip šv. Pranciškus šventė Kalėdas“, akcentuodamas ne Grečio prakartėlę, o pranciškonišką Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Dievo Įsikūnijimo slėpinių sampratą. Po Valandų liturgijos dieninės maldos laukė skanūs pietūs ir pasidalijimas mintimis apie savo brolijų gyvenimą bei rekolekcijų patirtis.

Dėkojame dvasiniams asistentams ir visiems, kurie nepabūgo užpustytų kelių bei atvyko patirti brolystę ir bendrystę.

Telšių regiono tarybos informacija