2022 m. gruodžio 3 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija turėjo neįprastas vienos dienos rekolekcijas.

Advento rekolekcijos prasidėjo 15 val. Švč. Sakramento adoracija Kretingos bažnyčioje. 16 val. keliavome į šv. Klaros seserų vienuolyną, kur pasibuvome bendrystėje prie suneštinių vaišių ir karštos arbatos. 16.30 val. šv. Klaros seserų vyresnioji Pranciška Mačiulytė OSC pasidalijo mintimis apie šv. Pranciškaus Kalėdų esmę, pranciškonišką Valandų liturgijos ir psalmyno sampratą. 17 val. kartu su seserimis meldėmės Valandų liturgijos vakarinę, o nuo 17.30 val. iki 00.30 val. nuosekliai skaitėme visas psalmes nuo 1-os iki pat 150-osios.

Psalmes skaityti pradėjome dvidešimt keturi broliai ir seserys. Kas 50 psalmių, t.y. beveik kas dvi valandas, darėme maždaug 10 minučių arbatos pertraukėlę. Vienuolika ištikimųjų atlaikė iki pat psalmyno pabaigos. Toks nuoseklus psalmių skaitymas šv. Klaros seserų maldos vietoje paliko nepaprastai stiprią ir gilią patirtį. Kitą rytą Valandų liturgijos rytmetinę meldėmės jau su visiškai kitokia širdies nuostata.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos informacija