2022 m. gruodžio 8 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje šv. Mišiose, švenčiant Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijoje vyko įžadų šventė.

Irma ir Raimondas Kubiliai, Monika Greičiuvienė, Sima Petrauskienė, Tomas Dargis davė amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine ir būdami pasauliečiai pasižadėjo visą likusį gyvenimą gyventi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija, laikydamiesi OFS Regulos. Laikinuosius įžadus davė dvi sesės – Jolanta Žadvydienė ir Regina Puklevičienė. Šv. Mišias aukojo Telšių regiono ir Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys OFM. Įžadus priėmė Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos ministrė Nijolė Raudytė OFS.

Sveikiname įžadus davusius brolius ir seses. Tegul Švč. Mergelė Marija užtaria, o jos ištarti žodžiai „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38) nuolat įkvepia ir veda pranciškoniškoje tarnystėje.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos informacija