2022 m. išrinktoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno-Vilkaviškio regiono taryba kartu su dvasiniu asistentu br. kun. Antanu Grabnicku OFM vyko į susitikimus prisistatyti abiejų vyskupijų ordinarams ir išgirsti ganytojų lūkestį dėl pasauliečių pranciškonų brolijų veiklos vyskupijose.

Spalio 2 dieną Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje buvo švenčiami tituliniai atlaidai, todėl šia proga regiono tarybos nariai nuvyko aplankyti Marijampolės brolijos. Nijolės Puodžiūnienės OFS iniciatyva tą dieną po šv. Mišių vyko Kauno brolijos nario, ilgamečio dvasinio asistento, prel. prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS poezijos knygų pristatymas. Tai buvo puiki proga pabendrauti su atėjusiais į susitikimą žmonėmis ir juos supažindinti su pasauliečiais pranciškonais.

Po šio susitikimo Kauno-Vilkaviškio regiono tarybos narius vyskupijos kurijoje priėmė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Regiono ministrė Marijona Sinkevičienė OFS vyskupui papasakojo apie esamą brolijų statistinę situaciją, ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė OFS supažindino su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ugdymo programa, kuri atliepia Ordino misiją, kiti nariai papasakojo apie savąjį pašaukimą. Vyskupas Rimantas išsamiai pristatė vyskupijos sielovadinio gyvenimo ypatumus pagal nusistovėjusias regiono tradicijas, atkreipė dėmesį į aktyvesnio pasauliečių įsijungimo į Bažnyčios gyvenimo poreikį ir galimą OFS pagalbą. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į bendrystės su etninėse lietuvių žemėse Lenkijoje gyvenančiais katalikais poreikį ir galimą pasauliečių pranciškonų brolijos įkūrimą lietuviškose parapijose.

Spalio 21 dieną Kauno-Vilkaviškio regiono taryba apsilankė Kauno arkivyskupijos kurijoje ir susitiko su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, su kuriuo taip pat pasidalijo savo džiaugsmais, rūpesčiais bei išreiškė viltį ateityje tampriau bendradarbiauti aktyvioje sielovadoje, organizuojant šventinius renginius, pamaldumo praktikas, seminarus. Arkivyskupo Kęstučio požiūriu pasauliečiai pranciškonai galėtų vertingai įsijungti į kasmet organizuojamas Miesto misijas, kurios rengiamos prieš Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimimo šventę, taip pagelbėti arkivyskupijos sielovadai ir paskleisti šv. Pranciškaus bendruomeniškumo charizmą.

Kauno-Vilkaviškio regiono taryba, išklausiusi ganytojų prašymus ir patarimus, ėmėsi planuoti veiklą ir tuo pagrindu sudarė perspektyvinės veiklos planą.

Vilija Karaliūnaitė OFS