2022 m. lapkričio 30 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos sesė Zita Murauskienė OFS.

Sesė Zita gimė 1949 m. gegužės 6 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2011 m. sausio 15 dieną ir pasirinko Joanos vardą. Buvo aktyvi pasaulietė pranciškonė, 2013-2016 m. tarnavo kaip Kauno regiono ministrė.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Zitos artimuosius – šeimą ir broliją. Amžinąjį atilsį duok mūsų mirusiai sesutei, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia…

Ordino broliai ir seserys