2022 m. lapkričio 27 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies brolijoje amžinuosius įžadus davė sesė Birutė Pėčelienė OFS. Įžadus priėmė brolijos ministrė Lina Raudonienė OFS, dalyvaujant vietinės brolijos dvasiniam asistentui kun. Antanui Mačiui OFS. Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo klebonas Gintaras Lengvinas ir kun. Antanas Mačius OFS, kuris susirinkusiems priminė pagrindinius šv. Pranciškaus gyvenimo momentus bei trijų ordinų įkūrimo istoriją.

Po šv. Mišių Mažeikių kultūros centre vyko dokumentinio filmo „Žemaičių šventasis Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Gyvoji istorija“ pristatymas bei pokalbis apie šventumą šių dienų gyvenime.

Sveikiname sesę Birutę, apsisprendus visą gyvenimą sekti Kristumi šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu. Linkime visų pranciškonų šventųjų globos. „Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir galybė per amžių amžius!“ (1 Pt 4, 11b).

Telšių regiono tarybos informacija