2022 m. lapkričio 19 d. Biržuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių-Panevėžio regiono Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo nacionalinės ministrės delegatė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS. Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijai atstovavo br. kun. Piotr Strocen OFM Conv.

Rinkimų kapituloje buvo išrinkta Šiaulių-Panevėžio regiono taryba 2022-2025 m. kadencijai:
Regioninė ministrė – Gražina Stravinskaitė OFS (Šiaulių Kryžių kalno brolija),
Regioninis viceministras – Vidmantas Gerikas OFS (Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija),
Regioninė ugdymo magistrė – Zita Galubickienė OFS (Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija),
Regioninė sekretorė – Ona Karazijienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija),
Regioninė ekonomė – Gražina Kvedarienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija).
Regioninei tarybai priklauso regioninis dvasinis asistentas br. kun. Severin Armin Holocher OFM.

Delegatais į Nacionalinę kapitulą išrinkti Gražina Kvedarienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija), Zita Galubickienė OFS (Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija) ir Vidmantas Gerikas OFS (Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija). Pakaitiniais delegatais išrinkti Vita Dūdienė OFS (Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato brolija), Irena Dabkevičienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija) ir Aleksandra Rakūnienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija).

Šiaulių-Panevėžio regiono broliją 2019 m. rugsėjo 21 d. įsteigė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IX Nacionalinė kapitula. Regioninei brolijai priklauso penkios vietinės brolijos – Šiaulių, Kuršėnų, Panevėžio, Biržų ir Rokiškio. Dar trijų kanoniškai įsteigtų brolijų (Anykščių, Pasvalio ir Kupiškio) veikla yra sustabdyta.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija