2022 m. lapkričio 17 d., švenčiant Pasauliečių pranciškonų ordino dangiškosios globėjos šv. Elžbietos Vengrės šventę, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių šv. Antano Paduviečio brolijoje vyko iškilminga įžadų šventė.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė sesė Reda Jaugienė OFS. Įžadus priėmė Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS, dalyvaujant Telšių regiono dvasiniam asistentui br. kun. Astijui Kungiui OFM ir Telšių vietinės brolijos dvasinei asistentei s. Brigitai Editai Gramauskaitei FPS. Telšių katedroje šv. Mišias koncelebravo kunigai Saulius Tomošaitis, Andrius Bakstys, Alexis Danilo Garro SDB ir Massimo Bianco SDB bei br. kun. Astijus Kungys OFM, kuris pasakė ugningą homiliją.

Sveikiname sesę Redą, iškilmingai pasižadėjus visą gyvenimą sekti Kristumi šv. Pranciškaus pavyzdžiu. Telydi ją šv. Elžbietos Vengrės globa ir užtarimas. „Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras; nes amžina jo ištikima meilė!“ (1 Kr 16, 34).

Telšių regiono tarybos informacija