Spalio 2 dieną Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės šv. arkangelo Mykolo brolija pakvietė į susitikimą su prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS. Prelatas V. S. Vaičiūnas yra pasaulietis pranciškonas, profesorius, teologijos daktaras, ilgametis Kauno kunigų seminarijos vicerektorius ir VDU Teologijos fakulteto dekanas.

Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos salėje vyko prelato prof. habil. daktaro Vytauto Stepono Vaičiūno OFS naujausios poezijos knygos „Dievo galybės artuma“ pristatymas. Renginyje dalyvavo ne tik marijampoliečiai, bet ir pasauliečiai pranciškonai iš Kauno. Autoriaus kūrybą aptarė filologė Janina Plečkaitienė straipsnyje „Dievoieška ir poezija“. Renginį vedė Marijampolės  pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyriaus vadovė Vida Mickuvienė, eiles skaitė gimnazistai Aistė Kardokaitė ir Tolmintas Matonis, kanklėmis grojo Marijampolės meno mokyklos kanklininkės (vadovė Daiva Vosylienė). Klausytojai domėjosi naujausia prelato Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knyga, jo asmenybe ir gyvenimu.

Marijampolės šv. arkangelo Mykolo brolijos informacija